Aprica

8.3.8 Principle the reason behind that smile

The reason behind that smile หัวใจหลักที่เรายึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกครอบครัว 8  พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดที่ยังไม่สมบูรณ์ 8… อวัยวะและระบบในร่างกายทั้ง 8 ที่ยังอ่อนแอและบอบบาง ในช่วงวัยแรกเกิดอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายลูกน้อยเช่น สมอง ศีรษะ คอ กระดูกสันหลังซึ่งเป็นส่วนลำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบของเค้าจะบอบบางและอ่อนแอมาก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ  1. ศีรษะและคอที่ยังไม่แข็งแรง  5. การตื่นและนอนที่ยังไม่เป็นระบบ เด็กแรกเกิดจะมีขนาดศีรษะเท่ากับ 1...

Leave a comment
Aprica

Aprica History

    เป็นเวลากว่า 60 ปี , Aprica ได้เป็นผู้ผลิตชั้นนำของ รถเข็น คาร์ซีท และ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอื่นๆที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ที่จับคู่กับ ความรู้สึกของการออกแบบ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำงานเช่นเดียวกับ ที่พวกเขามอง เป็นอันดับที่ 1 ของแบรนด์รถเข็นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ขอ Aprica ในรถเข็นน้ำหนักเบาและที่นั่งในรถมีการขยาย ไปสู่ต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับ...

Leave a comment