8.3.8 Principle the reason behind that smile

The reason behind that smile

หัวใจหลักที่เรายึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สำหรับเด็กที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกครอบครัว

8  พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดที่ยังไม่สมบูรณ์

8… อวัยวะและระบบในร่างกายทั้ง 8 ที่ยังอ่อนแอและบอบบาง ในช่วงวัยแรกเกิดอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายลูกน้อยเช่น สมอง ศีรษะ คอ กระดูกสันหลังซึ่งเป็นส่วนลำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบของเค้าจะบอบบางและอ่อนแอมาก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ

 1. ศีรษะและคอที่ยังไม่แข็งแรง  5. การตื่นและนอนที่ยังไม่เป็นระบบ
 • เด็กแรกเกิดจะมีขนาดศีรษะเท่ากับ 1 ใน 4 ของร่างกายและถือได้ว่ามีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ ขนาดของร่างกายโดยรวม

2. ระบบหายใจที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่

 • เด็กแรกเกิดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอน และจะเริ่มเรียนรู้ความแตกต่างของกลางวันกลางคืน เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 4

6. ผิวหยังที่อ่อนโยนและขาดการปกป้อง

 • ทารกจะใช้ท้องเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ช่วยในการหายใจ บ่อยครั้งเมื่อบริเวณท้องงอตัวหรือถูกกดทับจะเกิดสภาวะหายใจติดขัดได้ง่าย

3. กระดูกสันหลังที่อ่อนและเป็นเส้นตรง

 • ผิวหนังของเด็กมีความหนาเพียงครึ่งเดียวของผิวผู้ใหญ่ จึงไวต่อสิ่งสัมผัสและแห้งง่าย ด้วยรูขุมขนที่ละเอียดเล็กจึงทำให้คลายความร้อนได้ช้า มีเหงื่อออกมาก

7. ประสาทสัมผัสที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่

 • เด็กแรกเกิดจะมีแนวกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรง สะโพกสามารถเคลื่อนได้ง่าย ดังนั้นเราจึงควรดูแลจัดให้สรีระอยู่ในท่านั่งและนอนที่เหมาะสม สามารถขยับแขนและขาได้ง่ายเป็นธรรมชาติ

4. ระบบปรับอุณหภูมิในร่างกายที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่

 • ทารกจะมีระยะการมองเห็นสั้นๆเด็กจะรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่ผ่านการสัมผัสทางด้านร่างกาย

 

8. ระบบภูมิต้านทานที่อ่อนแอ

 • เด็กทารกมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายต่ำ ดังนั้นการช่วยปรับอุณหภูมิแวดล้อมให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
 • สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในวัยแรกเกิด จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่ติดตัวเด็กไปเป็นระยะเวลาหลายปี

 

3  พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็กวัยแรกเกิด

1. ความมั่นใจและสายใยแห่งความผูกพันธ์เกิดขึ้นได้จากกายสัมผัส
 • การสัมผัสด้วยการกอดและการสบตาจากแม่หรือคนรอบข้าง คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ก่อให้เกิดความมั่นใจของลูกน้อย เมื่อแม่พยายามปลอบในเวลาที่ลูกร้อง การยิ้มตอบเมื่อแม่พูดคุยด้วย สิ่งเหล่านี้คือสายใยแห่งความผูกพันที่ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่น และไว้ใจซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างให้ลูกมีบุคลิกและการแสดงออกในเชิงบวกได้
2. ประสาทสัมผัสทั้งห้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
 • เด็กในวัยแรกเกิด – 1 ปี จะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยการนำเข้าปาก และเมื่อย่างเข้าสู่วัยขวบปีแรก เด็กจะสนใจอยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวด้วยการสัมผัสและการมอง ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนี้เองจะเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้และทักษะทางด้านร่างกาย การเรียนรู้โลกภายนอกด้วยการสัมผัสกับลมเบาๆและได้ยินเสียงจากธรรมชาติจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างดี
3. รอยยิ้มจากคนรอบข้างช่วยให้หนูน้อยมีพัฒนาการในการสื่อสารและเข้าสังคมได้ดี
 • เมื่อย่างเข้าสู่เดือนที่ 2 เด็กจะเริ่มรู้จักการยิ้มซึ่งถือได้ว่าเป็นพัฒนาการแรกในการเข้าสังคมด้วยการมีปฏิกริยาโต้ตอบและบอกความรู้สึกให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้ความสามารถในการสื่อสารขั้นพื้นฐานนี้ จะได้รับการพัฒนาโดยเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกและจะค่อยๆ พัฒนาไปสู่พ่อและบุคคลรอบข้าง

 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องและดูแลเด็ก
 1.  จัดให้อยู่ในท่านอนราบ
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีควรปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับสรีระท่านอนที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดการปิดกั้นทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ในวัยแรกเกิด
2.  ปกป้องสมอง ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีจะต้องช่วยปกป้องศีรษะจากการกระทบกระเทือนรอบข้าง และช่วยจัดให้ศีรษะและคอตั้งตรงด้วยการรองช่วงต้นคอได้อย่างพอดี
3.  ปรับเปลี่ยนท่าอุ้มนั่ง นอน ตามพัฒนาการของเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีควรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเด็กในช่วงขวบปีแรก และควรรองรับท่านั่งและนอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลต่อการขยับแขนและขาของเด็ก
4.  มีระบบระบายอากาศที่ดี ช่วยลดความอับชื้น
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีควรจะมีระบบระบายอากาศและใช้วัสดุที่ช่วยลดความอับชื้นได้อย่างดี เพื่อช่วยปรับลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายของเด็กในวัยแรกเกิดได้
5.  ปกป้องลูกน้อยจากฝุ่นควันและสารที่เป็นอันตราย
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีควรมีระดับความสูงจากพื้นที่เหมาะสมและใช้วัสดุที่สามารถถอดซักทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อช่วยให้ทารกได้รับการปกป้องจากฝุ่นและสารที่เป็นอันตรายจากพื้น
6.  ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดี
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้สมองของลูกน้อยไม่ถูกกระทบกระเทือนและหลับสบายตลอดการเดินทาง
7.  มุ่งเน้นให้การนอนหลับได้อย่างสบาย และเป็นระบบ
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดีอย่างเปลไกวที่มีจังหวะการไกวที่เหมาะสมจะช่วยให้ทารกมีระดับการนอนที่สงบนิ่ง และช่วยพัฒนาช่วงเวลาการนอนในแต่ละวันให้เป็นระบบมากขึ้น
8.  ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพ่อ แม่ ลูก
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดที่ดี ควรช่วยให้คุณแม่ดูแลลูกน้อยได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างสายใยความผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูกผ่านการสัมผัส การมองเห็น แล้วยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สำหรับทารกได้อีกด้วย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *